2 - luty - 2015, poniedziałek

2014.07.01

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie uprzejmie informuje, że uroczystość ślubowania dla osób wpisanych na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim odbędzie się w dniu 25 lipca 2014 r.

więcej

2014.05.08

Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19-21 marca 2014 r. w Krakowie w hali „A" Centrum Targowego Chemobudowa S.A., ul. Klimeckiego 14.

Komisja Egzaminacyjna nr 2

więcej

2014.05.08

Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19-21 marca 2014 r. w Krakowie w sali konferencyjnej Hotelu Best Western Premier, ul. Opolska 14a.

Komisja Egzaminacyjna nr 4

więcej

2014.05.08

Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19-21 marca 2014 r. w Krakowie w hali sportowej TS „Wisła" (Nowa Hala), ul. Reymonta 22.

Komisja Egzaminacyjna nr 3

więcej

2014.05.08

Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19-21 marca 2014 r. w Krakowie w sali konferencyjnej Nowohuckiego Centrum Kultury, Aleja Jana Pawła II 232.

Komisja Egzaminacyjna nr 5

więcej

2014.05.08

Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19-21 marca 2014 r. w Krakowie w Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kamienna 17.

Komisja Egzaminacyjna (nr 1)

więcej

2014.05.20

Osoby, które zdały w 2014 r. egzamin radcowski, do którego przystąpiły na podstawie art. 25 ust. 2, i chcą się wpisać na listę radców prawnych, proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie 26.05. - 6.06.2014 r.

więcej

2014.05.20

Osoby, które ukończyły aplikację radcowską i zdały w 2014 r. egzamin radcowski oraz chcą się wpisać na listę radców prawnych proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie 26.05. - 6.06.2014 r.

więcej

2013.12.30

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:

więcej

2014.02.24

Egzamin odbywa się w dniach od 19 marca 2014 r. do 21 marca 2014 r. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godzinie 10.00, zaś rejestracja osób przystępujących do egzaminu prowadzona przez komisję egzaminacyjną rozpoczyna się o godzinie 9.00.

więcej

2014.02.10

Zdający, który wybiera komputerową formę zdawania egzaminu radcowskiego zapewnia sobie we własnym zakresie sprzęt komputerowy (notebook i zasilacz oraz ewentualnie: mysz wyłącznie przewodową i klawiaturę wyłącznie przewodową).

więcej

2013.11.05

Minister Sprawiedliwości informuje, że egzamin radcowski zostanie przeprowadzony w dniach 19 - 21 marca 2014 r.

więcej

2013.07.22

Informujemy, że osoby które składały ślubowanie w dniu 18 lipca 2013 r. będą mieć uruchomiony dostęp do Extranetu Radców Prawnych w dniu 26 lipca 2013 r. Wówczas będzie możliwe składanie wniosków o wydanie legitymacji radcy prawnego.

więcej

2013.06.26

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie uprzejmie informuje, że uroczystość ślubowania dla osób wpisanych na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim odbędzie się w dniu 18 lipca 2013 r.

więcej

2013.05.02

Osoby, które ukończyły aplikację radcowską i zdały w 2013 r. egzamin radcowski oraz chcą się wpisać na listę radców prawnych proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 23.05.2013 r.

więcej

2013.05.02

Osoby, które zdały w 2013 r. egzamin radcowski, do którego przystąpiły na podstawie art. 25, i chcą się wpisać na listę radców prawnych, proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 23.05.2013 r.

więcej

2013.04.29

Informujemy, że potwierdzeniem wyniku egzaminu jest Uchwała w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego, która została przesłana pocztą do wszystkich zdających. Osoby, które otrzymały ocenę negatywną z egzaminu mogą skladać wnioski o wydanie kserokopii lub przesłanie skanu uzasadnienia oceny cząstkowej zadania po otrzymaniu Uchwały. Wnioski można przesyłać drogą elektroniczną, podając numeru kodu, na adres biuro@oirp.krakow.pl.

więcej

2013.04.26

Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19-22 marca 2013 r. w Krakowie w Centrum Targowym „Chemobudowa  Kraków" S.A. hala „A", ul. Klimeckiego 14.

Komisja Egzaminacyjna nr 7

więcej

2013.04.26

Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19-22 marca 2013 r. w Krakowie w Hali sportowej w Pawilonie Dydaktyczno-Sportowym UE w Krakowie, ul. Rakowicka 27.

Komisja Egzaminacyjna nr 6

więcej

2013.04.26

Zbiorczy arkusz ocen z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19-22 marca 2013 r. w Krakowie w Hotelu Best Western Premier, ul. Opolska 14 a.

Komisja Egzaminacyjna nr 5

więcej