27 - styczeń - 2015, wtorek

2014.11.17

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, na dzień 11 marca 2015 r. - zadanie z zakresu prawa karnego, na dzień 12 marca 2015 r.  - zadanie z zakresu prawa cywilnego oraz na dzień 13 marca 2015 r. - zadanie z zakresu prawa gospodarczego i zadanie z zakresu prawa administracyjnego.

więcej