8 - luty - 2016, poniedziałek

2016.02.05

Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu komputerów, winni ten sprzęt (notebook i zasilacz) przynieść na egzamin we własnym zakresie.

więcej

2016.02.02

Opis, instrukcja obsługi oraz wersja demo „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminie radcowskim w 2016 r. , znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

więcej

2016.02.02

Wzory pism, które należy złożyć do dnia 23 lutego 2016 r. przed przystąpieniem do egzaminu radcowskiego, który odbędzie się w dniach 15-18 marca 2016 r.

więcej

2016.01.07

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych na dzień 15 marca 2016 r. godz. 10.00 - część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 16 marca 2016 r. godz. 10.00 - część druga, obejmująca zadanie z zakresu prawa cywilnego, na dzień 17 marca 2016 r. godz. 10.00 - część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 18 marca 2016 r. godz. 10.00 - część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

więcej