27 - luty - 2015, piątek

2015.02.12

Egzamin odbywa się w dniach od 11 marca 2015 r. do 13 marca 2015 r. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godzinie 10.00, zaś rejestracja osób przystępujących do egzaminu prowadzona przez komisję egzaminacyjną rozpoczyna się o godzinie 9.00.

więcej

2015.02.04

Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu komputerów, winni ten sprzęt (notebook i zasilacz) przynieść na egzamin we własnym zakresie.

więcej

2015.02.02

„Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych", obowiązująca na egzaminie radcowskim w 2015 r.

więcej

2015.02.01

  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego w związku z ukończeniem aplikacji radcowskiej
  • Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu radcowskiego
  • Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu radcowskiego
więcej

2014.11.17

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, na dzień 11 marca 2015 r. - zadanie z zakresu prawa karnego, na dzień 12 marca 2015 r.  - zadanie z zakresu prawa cywilnego oraz na dzień 13 marca 2015 r. - zadanie z zakresu prawa gospodarczego i zadanie z zakresu prawa administracyjnego.

więcej